ประกาศ

กำหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ , ปวช.๒ , ปวช.๓ และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ และ ปวส.๒ ชำระเงินในระหว่างวันที่ ๑ - ตุลาคม ๒๕๖๖...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ตำแหน่ง คนงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ https://www.facebook.com/photo?fbid=608522381487314&set=pcb.608522481487304

รายชื่อผู้สอบผ่านฯ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาไทย

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาคทฤษฎี และการสอบปฏิบัติ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาไทย คือ นางสาวพาขวัญ รื่นรวย https://www.facebook.com/photo/?fbid=607460914926794&set=a.369816362024585

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาไทย

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการ (ครู กลุ่มวิชาการบัญชี)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยฯ

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษและการสอนชดเชย ปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และ จัดการเรียนการสอนชดเชย ในวันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (หญิง)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (หญิง)

E-Book RMS-NWVOC

✨E-Book RMS-NWVOChttps://online.pubhtml5.com/ufud/sgmr/---------------------------ระบบบริหารจัดการงานสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดทำโดย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ https://online.pubhtml5.com/ufud/sgmr/?fbclid=IwAR3mhX2VzBmi4YEu2inuPMuVOxF2YvKjT797lIYvxXdNsrtQoGpGCZouyPA#p=1

การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หากมีข้อสงสัย เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่พ้นสภาพ เนื่องจากขาดเรียนเกิน 15 วัน, ขาดหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และไม่ลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (หญิง)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (หญิง)