ประกาศผลสอบโควตาภายนอก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. และปวส.(โควตาภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2560

คลิก

สมัครเรียนออนไลน์

สมัครเรียน ปวช. ปวส. ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2560

สมัครเรียน

v-cop.net

กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว หางาน สมัครงาน ออนไลน์

คลิก

RMS

ระบบ RMS 2007

คลิก

ประกาศรายชื่อ ป.ตรี 2560

ประกาศผลการคัดเลือก 2560

รายชื่อผู้สมัคร ป.ตรี 2560

รายชื่อสอบสัมภาษณ์ ปวช.

ประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประชุมสถานศึกษาพอเพียง

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรมอาชีพ

สอบ V-NET 2559

อบรมภาษาอังกฤษ แบบเข้ม

งานปัจฉิมนิเทศ 2559

นิทรรศการวิชาการอาชีวศึกษา

ปิดชมรมวิชาชีพ/อิสระ

โครงการรับบริจาคโลหิต

ลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา

โครงการสมาธิส่งเสริมปัญญา 2560

พิธีบรรพชาสามเณร

บันทึกเทปโทรทัศน์ R To The Future

การปัจฉิมนิเทศ 2559

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 1/2560

ประกาศจากงานปกครอง

แชมป์ อวด-ดี อาชีวะ ปี2

สัมมนา ป.ตรี ปี2

ประชุมองค์การฯ อศจ. 2559

งานรวมพลังเพื่อแสดงความอาลัยฯ

โครงการห่วงใยใส่ใจบุตรหลาน 2559

งาน 50 ปี น้อมรำลึกตามรอยพระยุคลบาท ฯ

โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% จับ ปรับ แจกหมวกฟรี

ผอ.พบนักเรียน นักศึกษาและแนะนำครูใหม่

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559

ยินดีต้อนรับ ผอ.ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย


Copyright © วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
193 ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056-221360 โทรสาร 056-221086
อีเมลล์ info@nwvoc.ac.th, admin@nwvoc.ac.th