ข่าว

ล่าสุด

Trending Story

ลงทะเบียนแก้ 0 วันที่ 28 ก.พ.-1มี.ค. 67

แจ้งนักเรียนระดับชั้นปวช. ที่จะลงทะเบียนแก้ 0 ในภาคเรียนที่ 2/2566 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ 67 - 1 มี.ค 67 ณ. ห้องทะเบียน พร้อมแนบผลการเรียนที่ปริ้นท์จากระบบ ศธ.02(เฉพาะภาคเรียนที่ 2/2566 เท่านั้น) ในเวลา...

การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม

ประกาศจากงานกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขา ทุกชั้นปี ที่ตกกิจกรรม (มีผลกิจกรรมเป็น ม.ผ.) ในภาคเรียนที่ 1/2566 เขียนคำร้องลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 14-15 ก.พ. 67 ติดต่อขอรับเอกสารคำร้องที่งานกิจกรรมและชำระเงินที่งานการเงิน ** ชำระเงินภายในเวลา 15:00 น. **

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

???????? ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ???????? เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม - ๖...

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับ ปวช. , ปวส. และ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร วันที่ 8 มกราคม - 15 มีนาคม 2567...

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา8 มกราคม 2567 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จะมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 09:00 น. ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 ครับ

การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 prakadpayment_1_2567Download ค่าลงทะเบียนเรียน ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 payment_1_2567Download

วันรัฐธรรมนูญ

ประวัติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับสมุดไทยบนพานแว่นฟ้า จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์รัฐสภา ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักของประเทศ รัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนาได้แต่งตั้งกรรมการพิจารณาเรื่องวันหยุดราชการและการประกอบพิธีทางราชการที่เกี่ยวกับวันหยุดราชการ โดยมีหม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณเป็นประธานในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ เพื่อความเรียบร้อยในการปฏิบัติราชการ ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๐ พระยาพหลพลพยุหเสนาประกาศวันหยุดราชการขึ้น ๙ รายการ โดยมีวันที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ๓ รายการ ได้แก่ วันขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่...