พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ ประจำปี 2564✨ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 โดยมีนายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ประธานกรรมการการอาชีวศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และ นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในครั้งนี้✨ในปีพุทธศักราช 2563-2564 กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษานครสวรรค์ มีข้าราชการที่ได้รับพระราชธนเครื่องอิสริยาภรชั้นตำ่กว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ร่วมทั้งสิ้น 90 ราย ประกอบด้วย

Read More

แนะนำระบบ RMS

ในภาคเรียนที่ 2/2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ได้นำระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS (ระบบ RMS) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการของวิทยาลัย อีกทั้งผู้ปกครองและนักเรียนยังสามารถเข้าใช้งานระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ตารางเรียน ผลการเรียน ผลการเข้าชั้นเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์ rms.nwoc.ac.th ช่องทางที่ 2 ติดตั้งแอพ MyRMS ในโทรศัพท์มือถือของท่าน การเข้าใช้งานระบบนักเรียน-ศิษย์เก่าชื่อผู้ใช้งานคือ รหัสประจำตัวนักเรียนรหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 30/12/2540 ผู้ปกครองชื่อผู้ใช้งานคือ รหัสประจำตัวประชาชนของนักเรียนรหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 30/12/2540

Read More

กำหนดการถ่ายรูปหนังสือทำเนียบรุ่นประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการถ่ายรูปหนังสือทำเนียบรุ่นประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 14-18 พ.ย. 2565? ครูที่ปรึกษาและนักเรียนระดับปวช.3 และปวส.2 (ตามตารางนัดหมาย)? หมายเหตุ**การแต่งกาย นักเรียน นักศึกษา ชุดนักเรียน นักศึกษาเรียบร้อย/ ผู้บริหาร-ครู แต่งกายด้วยเสื้อแดงอาชีวศึกษา กระโปรง+กางเกงสีดำ สวมใส่ชุดครุย

Read More

ประมวลภาพการถ่ายรูป ติดใบรบ.1

งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้กำหนดการถ่ายรูป ติดใบรบ.1 ของนักเรียนระดับปวช.3 ทุกแผนกวิชา?นายสมชาย บุตรสะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ตรวจดูความเรียบร้อยและให้กำลังใจคณะทำงาน เนื่องด้วยงานทะเบียนได้กำหนดการถ่ายรูปติดใบรบ.1 ของนักเรียนระดับปวช.3 ทุกแผนกวิชา? ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

Read More

เตรียมความพร้อมพีธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายสมชาย บุตรสะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ,นางสาวธิดา อินทร์ไร หัวหน้างานบุคลากร ,งานอาคารสถานที่และคณะดำเนินงาน ได้จัดเตรียมความพร้อม?️ “พีธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ ประจำปี 2564 ?ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565?ณ ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ?วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

Read More

ตกแต่งสถานที่รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ?วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดตกแต่งสถานที่เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดตกแต่งสถานที่ในการรับเสด็จฯ ตกแต่งห้องสรง ปะรำพิธี ป้ายนาม จัดพระกระยาหารว่างและอาหารว่างรับรองแขกผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมรับเสด็จฯ ?ณ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และ จัดตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ?ณ บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ?️ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ

Read More

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

Read More

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)

Read More

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

Read More