ผลงานครู

รายงาน “วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ”

รายงาน วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้วิชาโครงงานโดย ครูอังศนา เปศะนันท์ แผนกวิชาการบัญชี Best-Prapict-โครงงาน-เผยแพร่-1-1Download