ข่าว

วันจักรี

วันที่ 6 เมษายน​ พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แต่มีการย้ายสถานที่ในการประดิษฐานหลายครั้ง เช่น พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท และพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท เป็นต้น ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายพระบรมรูปมาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5​ พระบรมชนกนาถ...

งานทะเบียน แจ้งรับเอกสารสำเร็จการศึกษา

แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา (ไม่รวมนักเรียน นักศึกษาที่เรียนภาคฤดูร้อน 2566) ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องงานทะเบียนวิทยาลัยฯ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) กรุณานำบัตรประจำตัวนักเรียน...

ทรงพระเจริญ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๙ พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.

ประกาศจากงานทะเบียน เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป สามารถสมัครเรียน และมอบตัวการเป็นนักเรียน นักศึกษาด้วยตนเอง...

ลงทะเบียนแก้ 0 วันที่ 28 ก.พ.-1มี.ค. 67

แจ้งนักเรียนระดับชั้นปวช. ที่จะลงทะเบียนแก้ 0 ในภาคเรียนที่ 2/2566 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ 67 - 1 มี.ค 67 ณ. ห้องทะเบียน พร้อมแนบผลการเรียนที่ปริ้นท์จากระบบ ศธ.02(เฉพาะภาคเรียนที่ 2/2566 เท่านั้น) ในเวลา...

การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม

ประกาศจากงานกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขา ทุกชั้นปี ที่ตกกิจกรรม (มีผลกิจกรรมเป็น ม.ผ.) ในภาคเรียนที่ 1/2566 เขียนคำร้องลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 14-15 ก.พ. 67 ติดต่อขอรับเอกสารคำร้องที่งานกิจกรรมและชำระเงินที่งานการเงิน ** ชำระเงินภายในเวลา 15:00 น. **

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

???????? ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ???????? เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม - ๖...

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับ ปวช. , ปวส. และ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร วันที่ 8 มกราคม - 15 มีนาคม 2567...