ข่าว

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

https://www.royaloffice.th/2023/10/02/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-2489-2559/ พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการในพระราชดําริ รวมพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพ และความสามารถ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอด ๗๐ ปีที่ทรงครองราชสมบัติ ซึ่งพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นของพระองค์ มีดังต่อไปนี้ ๑....

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5"พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย"ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน ๑ อัตรา https://www.facebook.com/photo?fbid=629217059417846&set=pcb.629217269417825

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา https://www.facebook.com/photo?fbid=629134776092741&set=a.369816362024585

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบทฤษฎีและการสอบปฏิบัติ เจ้าหน้าที่งานการเงิน

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบทฤษฎีและการสอบปฏิบัติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา

ขอแสดงความยินดี

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ "นายกฤษดา สง่าเนตร " รองผู้อำนวยการฯ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ด้วยความยินดียิ่ง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน ๒ อัตรา

ขอแสดงความยินดี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น “ผู้อำนวยการ”

ขอแสดงความยินดี นายสมชาย บุตรสะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่ง "ผู้อำนวยการ" ณ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

You may have missed