นายสาธิต พงษ์มุกดา

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา8 มกราคม 2567 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

วันรัฐธรรมนูญ

ประวัติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับสมุดไทยบนพานแว่นฟ้า จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์รัฐสภา ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักของประเทศ รัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนาได้แต่งตั้งกรรมการพิจารณาเรื่องวันหยุดราชการและการประกอบพิธีทางราชการที่เกี่ยวกับวันหยุดราชการ โดยมีหม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณเป็นประธานในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ เพื่อความเรียบร้อยในการปฏิบัติราชการ ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๐ พระยาพหลพลพยุหเสนาประกาศวันหยุดราชการขึ้น ๙ รายการ โดยมีวันที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ๓ รายการ ได้แก่ วันขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่...

๗ ธันวาคม “วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”

๗ ธันวาคม "วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา"เจ้าหญิงของพสกนิกรไทย ทรงเป็นที่รักและห่วงใยของชาวประชาขอกราบถวายพระพร ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา...

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

https://www.royaloffice.th/2023/10/02/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-2489-2559/ พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการในพระราชดําริ รวมพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพ และความสามารถ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอด ๗๐ ปีที่ทรงครองราชสมบัติ ซึ่งพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นของพระองค์ มีดังต่อไปนี้ ๑....

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5"พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย"ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน ๑ อัตรา https://www.facebook.com/photo?fbid=629217059417846&set=pcb.629217269417825

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา https://www.facebook.com/photo?fbid=629134776092741&set=a.369816362024585

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน ๒ อัตรา

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน ๒ อัตรา