นายสาธิต พงษ์มุกดา

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

Read More

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)

Read More

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

Read More

รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร และขึ้นบัญชีพนักงานราช กลุ่มงานปฏิบัติงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร และขึ้นบัญชีพนักงานราช กลุ่มงานปฏิบัติงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

Read More

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

Read More

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)

Read More