เสื้อเกราะกันกระสุนช่วยใต้ ฝีมือนักศึกษาอาชีวะไทย


คลิกเพื่อดาวน์โหลดคลิปวีดีโอนี้

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา 17 แห่งทั่วประเทศ ประกาศฝีมือผ่านผลงานเสื้อเกราะกันกระสุน ในโครงการ "คนไทยรักแผ่นดินเพื่อในหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา"ร่วมจัดโดยมูลนิธิน้ำใจไทย กองทุนคนไทยรักแผ่นดิน ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการทหารกระทรวงกลาโหม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทเอเชีย เทเลวิชั่น แอนด์ มีเดีย จำกัด

เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติให้รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อช่วยเหลือและเติมขวัญกำลังใจแก่เพื่อนร่วมชาติที่กำลังเผชิญกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการบริจาคเงินจัดทำเสื้อเกราะกันกระสุน 10,000 ตัว ให้กับทหาร ตำรวจ ครู อาสาสมัคร ตลอดจนสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย

โครงการตั้งเป้าการผลิตเสื้อเกราะจำนวน 10,000 ตัว ประกอบด้วยเสื้อเกราะอ่อนที่สามารถป้องกันกระสุนปืนสั้นและสะเก็ดระเบิด จำนวน 7,000 ตัว ราคาค่าผลิตตัวละ 4,000 บาท และเสื้อเกราะป้องกันกระสุนขนาด .45 ขึ้นไป (ป้องกันอาวุธสงคราม) จำนวน 3,000 ตัว ราคาค่าผลิตตัวละ 20,000 บาท ขณะนี้ดำเนินการผลิตแล้วเสร็จจำนวน 1,000 ตัว และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ โดยใช้ปืนทดสอบประสิทธิภาพของเสื้อเกราะกันกระสุนประเภทต่างๆ เช่น ปืน 9 ม.ม. ความเร็ว 1,120 ฟุต/วินาที ที่ระยะ 5 เมตร น้ำหนักหัวกระสุน 124 แกรน ที่ระยะ 5 เมตร ปืน .357 กระสุนเปลือกแข็งหัวอ่อน น้ำหนักหัวกระสุน 158 แกรน ความเร็ว 1,350 ฟุต/วินาที ที่ระยะ 5 เมตร .44 แม็กนั่ม กระสุนเปลือกแข็งหัวอ่อน น้ำหนักกระสุน 240 แกรน ความเร็ว 1,420 ฟุต/วินาที ที่ระยะ 5 เมตร เป็นต้น ก่อนส่งมอบเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ครู อาสาสมัคร และสื่อมวลชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกทีนี่่