ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ www.royaloffice.th หรือที่ https://wellwishes.royaloffice.th

Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ กับเรือนจำกลางนครสวรรค์

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ กับเรือนจำกลางนครสวรรค์

Read More

โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย น้อมใจรำลึกสุนทรภู่ และ วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. กลุ่มวิชาภาษาไทย จัดการแข่งขันเปิดพจนานุกรม โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย น้อมใจรำลึกสุนทรภู่ และ สืบสานภูมิปัญญาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

Read More

การสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ– นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้..– นางชนาธิป อรุณสุรัตน์ หัวหน้างานพัสดุ กรรมการสอบสัมภาษณ์– นายมานพ ฉิมมา หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน กรรมการสอบสัมภาษณ์– นางชัจจ์ชัญสา หาญคำ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ กรรมการสอบสัมภาษณ์พร้อมด้วยงานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/photo/?fbid=776127818060102&set=pcb.776083238064560

Read More

พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2567 นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย.. ดร.สราวุธ พัชรชมพู รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรพร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาสามัญ กลุ่มกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และทีมโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด และนำเสนอผลงานโครงงานฯ ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/photo/?fbid=776178221388395&set=pcb.776089288063955

Read More

ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันทักษะการพิมพ์เอกสาร “นักพิมพ์มือทอง 2024”

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันทักษะการพิมพ์เอกสาร “นักพิมพ์มือทอง 2024” นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้.. นางสาวธีรารัตน์ ชื่นศิริกุลชัย หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน นายอัษฎาวุฒิ งาหอมธนโชติ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาพร้อมด้วยคุณครู และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันทักษะการพิมพ์เอกสาร “นักพิมพ์มือทอง 2024” ณ ห้องปฏิบัติการพิมพ์คอมพิวเตอร์ 948 สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล อาคาร 9 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/photo/?fbid=776229394716611&set=pcb.776195448053339

Read More

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบทฤษฎี และการสอบปฏิบัติ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ประกาศจากงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบทฤษฎี และการสอบปฏิบัติ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

Read More

ออกแบบลายผ้าประจำอำเภอไพศาลี “ภูษาเวสาลี”

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้.. แผนกวิชาการออกแบบ และแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ซึ่งได้รับเชิญออกแบบลายผ้าประจำอำเภอไพศาลี “ภูษาเวสาลี” ดังนี้ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ นางธนพร แหวนนิล นายปฏิพัทธิ์ เวียงยา นายนัฐพล วรรณกูล นางสาวเรืองรอง ณ เมืองยองแผนกวิชาการออกแบบ นางสาวเมวิกา ริคะรมย์ นางสาวอักษรารักษ์ พงศาวลี นางสุวรรณา แก้วเสนา นายคงคมสัน ริมสีม่วง นางอธิกัญญ์ นวนเปรม ใช้ความรู้ทักษะวิชาชีพการออกแบบ และทักษะวิชาชีพวิจิตรศิลป์ ในการออกแบบลายผ้า ประจำอำเภอไพศาลีในครั้งนี้ด้วย ในชื่อลายผ้า “ภูษาเวสาลี” เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนในการผลิตและใช้เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และทางอำเภอไพศาลี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทางแผนวิชาการออกแบบและแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ด้วย ณ หอประชุมอำเภอไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง…

Read More

ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย.. นายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสาวอุไร เจติยวรรณ กรรมการสอบทฤษฎี นายกันตภณ นาคภพ ประธานกรรมการสอบปฏิบัติ นายปานเทพ รัตนอัมพร กรรมการสอบปฏิบัติ พร้อมด้วยงานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/photo/?fbid=775428128130071&set=pcb.775430084796542

Read More

“วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ”

1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของชาวลูกเสือไทยทั่วประเทศ เพราะตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ”

Read More