โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย น้อมใจรำลึกสุนทรภู่ และ วันภาษาไทยแห่งชาติ

✅ วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น.
✨ กลุ่มวิชาภาษาไทย จัดการแข่งขันเปิดพจนานุกรม โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย น้อมใจรำลึกสุนทรภู่ และ สืบสานภูมิปัญญาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

???? นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้..
???? นางยอดขวัญ ศรีม่วง และครูกลุ่มวิชาภาษาไทย พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาสามัญ และคณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันเปิดพจนานุกรม (ระดับปวช.1) ประเภททีม 2 คน โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย น้อมใจรำลึกสุนทรภู่ และ สืบสานภูมิปัญญาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567
???? ณ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่ ????????????????????
https://www.facebook.com/photo/?fbid=776196494719901&set=pcb.776136968059187