รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบทฤษฎี และการสอบปฏิบัติ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ประกาศจากงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
✨️ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบทฤษฎี และการสอบปฏิบัติ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ