พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด

✅ วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.
✨ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2567
???? นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย..
???? ดร.สราวุธ พัชรชมพู รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
???? นายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
???? นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
???? นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาสามัญ กลุ่มกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และทีมโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด และนำเสนอผลงานโครงงานฯ ประจำปีพุทธศักราช 2567
???? ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่ ????????????????????
https://www.facebook.com/photo/?fbid=776178221388395&set=pcb.776089288063955