พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ กับเรือนจำกลางนครสวรรค์

✅ วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น.
✨ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ กับเรือนจำกลางนครสวรรค์


???? นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย
???? ดร.สราวุธ พัชรชมพู รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
???? นางอรุณ ธิราวัฒน์ หัวหน้างานความร่วมมือ
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเรือนจำกลางนครสวรรค์และเครือข่ายภาคสังคม โดยในครั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับเรือนจำกลางนครสวรรค์ด้วย
???? ณ อาคารอเนกประสงค์ เรือนจำกลางนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่ ????????????????????
https://www.facebook.com/photo/?fbid=776222934717257&set=pcb.776200058052878