ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

???? ประกาศจากงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ????
???? เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
???? ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

???? WebSite : www.nwvoc.ac.th.
???? E-Mail : saraban@nwvoc.ac.th
☎️ Tel. : 056-221360
#เรียนดีมีความสุข#Nwvoc
https://www.facebook.com/photo/?fbid=776642181341999&set=a.369816362024585