ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

✅ ประชาสัมพันธ์ จากงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร

???? ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

https://www.facebook.com/photo/?fbid=774831024856448&set=a.369816362024585