ทรงพระเจริญ

♥️ ทรงพระเจริญ ♥️
✨ 4 กรกฏาคม✨
???? เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

????‍♂️ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์