ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

???? วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น.
✨ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ✅ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
➡️ นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย..
➡️ นายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
➡️ นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
➡️นางสาวอุไร เจติยวรรณ กรรมการสอบทฤษฎี
➡️ นายกันตภณ นาคภพ ประธานกรรมการสอบปฏิบัติ
➡️ นายปานเทพ รัตนอัมพร กรรมการสอบปฏิบัติ
▶️ พร้อมด้วยงานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
???? ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่????????????????????

https://www.facebook.com/photo/?fbid=775428128130071&set=pcb.775430084796542