ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันทักษะการพิมพ์เอกสาร “นักพิมพ์มือทอง 2024”

✅ วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น.
✨ สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันทักษะการพิมพ์เอกสาร “นักพิมพ์มือทอง 2024”
???? นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้..
???? นางสาวธีรารัตน์ ชื่นศิริกุลชัย หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
???? นายอัษฎาวุฒิ งาหอมธนโชติ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
พร้อมด้วยคุณครู และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันทักษะการพิมพ์เอกสาร “นักพิมพ์มือทอง 2024”
???? ณ ห้องปฏิบัติการพิมพ์คอมพิวเตอร์ 948 สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล อาคาร 9 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่ ????????????????????
https://www.facebook.com/photo/?fbid=776229394716611&set=pcb.776195448053339