การสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.
✨ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
– นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้..
– นางชนาธิป อรุณสุรัตน์ หัวหน้างานพัสดุ กรรมการสอบสัมภาษณ์
– นายมานพ ฉิมมา หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน กรรมการสอบสัมภาษณ์
– นางชัจจ์ชัญสา หาญคำ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ กรรมการสอบสัมภาษณ์
พร้อมด้วยงานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
???? ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่ ????????????????????
https://www.facebook.com/photo/?fbid=776127818060102&set=pcb.776083238064560