ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 30 ระดับภาค ภาคเหนือ

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ✨
➡️ นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย

➡️ นางสาวดรุณี สมมุติ หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
▶️ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 30 ระดับภาค ภาคเหนือ
???? ณ ห้องประชุมเทวสภา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่ ????????????????????
https://www.facebook.com/photo/?fbid=773099555029595&set=pcb.773058751700342