โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาตามระเบียบและแนวปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566

???? ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567
✨ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาตามระเบียบและแนวปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566
➡️ นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้..
➡️ นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
➡️ นางสาวกัญติภักดิ์ บุญมาก ครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
➡️ นายสุรเชษฐ์ เวชกามา ครูแผนกวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย
➡️ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาตามระเบียบและแนวปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566
???? ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรม สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่????????????????????

https://www.facebook.com/photo/?fbid=767262022280015&set=pcb.767262398946644