โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.
✅ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในการดำเนินการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารภายใต้โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
???? นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย..
???? นายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
???? นายสิทธิชัย ชอบธรรม หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
???? คุณครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในการดำเนินการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารภายใต้โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
???? ณ ศูนย์ CVM สาขาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย อาคาร 13 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่ ????????????????????
https://www.facebook.com/photo/?fbid=771861455153405&set=pcb.771732851832932