โครงการประยุกต์หลักสมาธิ ตามแนวหลักสูตรยุวสาสมาธิ

✅ วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
✨ ชมรมวิชาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการจัดโครงการประยุกต์หลักสมาธิ ตามแนวหลักสูตรยุวสาสมาธิ เพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพนักโลจิสติกส์ ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 109 (วัดพุทธมงคลนิมิต) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 21 สิงหาคม 2567
???? นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้..
???? นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
???? นายหรรษกร รอดศรีสมุทร หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาชมรมวิชาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการจัดโครงการประยุกต์หลักสมาธิ ตามแนวหลักสูตรยุวสาสมาธิ เพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพนักโลจิสติกส์ ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 109 (วัดพุทธมงคลนิมิต) ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 21 สิงหาคม 2567 มุ่งพัฒนา soft skills ให้สอดคล้องกับปรัชญาของสถานศึกษา “คุณธรรมดี การศึกษาเด่น เน้นวิชาชีพ”
???? ณ ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยฯ จากงานประชาสัมพันธ์ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่ ???? ????????????????
https://www.facebook.com/photo/?fbid=771914308481453&set=pcb.771715518501332