เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ ผู้บริหาร และครูผู้สอน สังกัดอาชีวศึกษา

???? วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.
✨วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ โดย…
➡️ นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย..
➡️ ดร.สราวุธ พัชรชมพู รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
และคณะครู เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ ผู้บริหาร และครูผู้สอน สังกัดอาชีวศึกษา
???? ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรม สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่????????????????????
https://www.facebook.com/photo/?fbid=767229108949973&set=pcb.767229362283281