เกียรติบัตรเรียนดี

✅ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับ ✨ เกียรติบัตรเรียนดี ✨ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
???? ขอให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีฯ ลงทะเบียนเพื่อซ้อมพิธีรับเกียรติบัตรเรียนดี ในวันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2567 ดังนี้
???? ระดับ ปวส. เวลา 08.00 น.
???? ระดับ ปวช. เวลา 09.00 น.
???? ณ บริเวณอาคาร 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์