วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รวมพลังเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด JUST SAY NO !

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รวมพลังเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด JUST SAY NO !
“รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด”
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ร่วมใส่ใจเยาวชนให้พ้นภัยยาเสพติด