วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

✨ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. ✨
✅ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ✅
➡️ นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ..
➡️ ดร.สราวุธ พัชรชมพู รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
➡️ นายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
➡️ นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
➡️ นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
➡️ นายอัษฎาวุฒิ งาหอมธนโชติ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
???? งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”
???? ในการนี้ นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้กล่าวสาร “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” และ ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2567
???? รวมทั้งมีกิจกรรมมอบรางวัลของผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลิตและสร้างสรรค์โดยนักศึกษาแผนกวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย ทีม 832 โปรดักชั่น ในชื่อเรื่อง “ทางเลือก” #รวมพลังอาชีวะสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติด#รวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติด✨
???? ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Cr.งานประชาสัมพันธ์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยฯ จากงานประชาสัมพันธ์ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่????????????????????
https://www.facebook.com/photo/?fbid=771845341821683&set=pcb.771667978506086
=========================