พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

???? วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
✅ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
✅ พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี และทุนการศึกษา เนื่องในพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
✅ การประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
➡️ นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย..
➡️ดร.สราวุธ พัชรชมพู รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
➡️ นายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
➡️ นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
➡️ นายอัษฎาวุฒิ งาหอมธนโชติ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
➡️ พร้อมด้วยผู้แทนฝ่าย คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
???? ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
???? ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี และทุนการศึกษา เนื่องในพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
???? คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการตัดสินฯ ดำเนินการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการ 2567
???? ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่????????????????????
https://www.facebook.com/photo/?fbid=767888562217361&set=pcb.767891258883758
https://www.facebook.com/photo/?fbid=767948832211334&set=pcb.767952182210999
https://www.facebook.com/photo/?fbid=767946385544912&set=pcb.767939505545600