พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2567

✨ วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. ✨
✅ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2567 ✅
➡️ นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2567

➡️ ดร.สราวุธ พัชรชมพู รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
➡️ นายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
➡️ นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
➡️ นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
➡️ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และครู-คณะศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีฯ
???? ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่ ????????????????????
https://www.facebook.com/photo?fbid=772373418435542&set=pcb.772343235105227