ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

✨ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.

✅ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ✅
???? นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย..
???? ดร.สราวุธ พัชรชมพู รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
???? นายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
???? นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
???? นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
???? นางสาวศศิวิมล รัตถา เจ้าหน้าที่งานบุคลากร พร้อมด้วยงานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวนครสวรรค์
✏️ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
???? ณ ห้องประชุม 1211 อาคาร 12 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่ ????????????????????
https://www.facebook.com/photo/?fbid=771924688480415&set=a.497187692620784