“ตลาดนัดรวมใจพอเพียง”

???? วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น.
✨ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ตลาดนัดรวมใจพอเพียง”ของนักเรียน นักศึกษา
➡️ นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย..
➡️ นายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
➡️ นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
➡️ และคณะครูแผนกวิชาการตลาด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ตลาดนัดรวมใจพอเพียง”ของนักเรียน นักศึกษา
➡️ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ตลาดนัดรวมใจพอเพียง” ได้จัดจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ โดยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ซึ่งได้รับความสนใจ และการตอบรับเป็นอย่างดี
???? ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรม สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่????????????????????
https://www.facebook.com/photo/?fbid=767234418949442&set=pcb.767237212282496