ฝึกซ้อมผู้แทนถือพานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

✅ วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.
✨ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการฝึกซ้อมผู้แทนถือพานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567✨
???? นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้..
???? นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
???? นายอัษฎาวุฒิ งาหอมธนโชติ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
และคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมผู้แทนถือพานไหว้ครู ดำเนินการฝึกซ้อมผู้แทนถือพานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
???? ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่????????????????????
https://www.facebook.com/photo/?fbid=766117232394494&set=a.497187692620784