ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะการพิมพ์เอกสาร “นักพิมพ์มือทอง 2024”

✅ ประชาสัมพันธ์จากแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
✨ สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะการพิมพ์เอกสาร “นักพิมพ์มือทอง 2024” ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการพิมพ์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์