ขอเชิญชวนประกวด “พานไหว้ครู”

✅ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา
✨ เข้าร่วมประกวด “พานไหว้ครู”
✏️ ประเภทความสวยงาม
✏️ ประเภทความคิดสร้างสรรค์
???? สนใจติดต่อรับ-ส่ง ใบสมัคร ที่ห้องประชาสัมพันธ์ุตั้งแต่วันนี้ถึง วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567