การต้อนรับคณะครู และทีมงานพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สายปฏิบัติการ จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

✅ วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
✨ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ให้การต้อนรับคณะครู และทีมงานพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สายปฏิบัติการ จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในการจัดทำหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2568 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
???? นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้..
???? นายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
???? นายมานพ ฉิมมา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
????นายจิรพงษ์ ประวันนา ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
???? นายปานเทพ รัตนอัมพร หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ให้การต้อนรับคณะครู และทีมงานพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สายปฏิบัติการ จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในการจัดทำหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2568 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
???? ณ ห้องวิชาการ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
????ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่????????????????????
https://www.facebook.com/photo/?fbid=766145405725010&set=pcb.766133842392833