ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

#สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๗www.royaloffice.th/2024/03/28/ลงนามถวายพระพรออนไลน์-02-04-2567/

Read More

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.

ประกาศจากงานทะเบียน เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป สามารถสมัครเรียน และมอบตัวการเป็นนักเรียน นักศึกษาด้วยตนเอง พร้อมผู้ปกครอง ได้ที่ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน 1. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ3. สำเนาบัตรประชาชนบิดา จำนวน 1 ฉบับ4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา จำนวน 1 ฉบับ5. สำเนาบัตรประชาชนมารดา จำนวน 1 ฉบับ6. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ7. สำเนาใบรบ.1 หรือ ปพ.1 (สำเร็จการศึกษา) จำนวน 2…

Read More

รายงาน “วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ”

รายงาน วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้วิชาโครงงานโดย ครูอังศนา เปศะนันท์ แผนกวิชาการบัญชี

Read More