ยินดีต้อนรับ ข้าราชการครูบรรจุรับราชการในตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย”

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ” ยินดีต้อนรับ ” ✨ ข้าราชการครูบรรจุรับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ✨ จำนวน 3 คน ดังนี้
1. นายพิษณุ หอมหวาน ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2. นางสาวศศิวิมล รัตถา ครูแผนกวิชาสามัญ (สังคมศาสตร์)
3. นายวีรพงษ์ ช่างปัด ครูแผนกวิชาสามัญ (มนุษย์ศาสตร์)