รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

? ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ? เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ✨ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ✨