ยินดีต้อนรับ

✨ ยินดีต้อนรับ ครูสุภัสตรา โพธิ์ธนาภา ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ด้วยความยินดียิ่ง ✨