การคัดเลือกผู้ประกอบการ ร้านค้าจำหน่ายอาหาร และอาหารว่าง ภายในโรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในโรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ (ฉบับเพิ่มเติม)

? ท่านใดสนใจสามารถรับใบสมัครได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 12-20 เมษายน 2566 นี้

โดยเมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์, ?นางพรรณสิรี ชูนพรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการประกวดการประกอบอาหารและชิมอาหาร ในการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ภายในโรงอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ แล้วนั้น ยังมีประเภทอาหารที่ยังไม่เข้ามารับการคัดเลือกดังกล่าว จึงขอประกาศเพิ่มเติม โดยมีข้อกำหนด และวิธีคัดเลือก ดังนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1EKhqC53cp89ug5vUo1eKHd51o3aqIAl9?fbclid=IwAR1HLBgFrqWCYNScsbzERoKQPosWi0nmt114XwoHxy7NaKTW9jZkC0pxKvg

https://www.facebook.com/photo/?fbid=524171156589104&set=pcb.524101866596033