Month: April 2023

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ โดยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่...

การรับเอกสาร สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา รับได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ (เฉพาะวัน และเวลาราชการเท่านั้น)...

การคัดเลือกผู้ประกอบการ ร้านค้าจำหน่ายอาหาร และอาหารว่าง ภายในโรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในโรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ (ฉบับเพิ่มเติม) ท่านใดสนใจสามารถรับใบสมัครได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 12-20 เมษายน 2566 นี้ โดยเมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์, นางพรรณสิรี...

พิธีเปิด “ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน” (fix it center) เทศกาลสงกรานต์ 2566

นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางพรรณสิรี ชูนพรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางประพิศ อมรศิลสวัสดิ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ร่วมพิธีเปิด "ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน" (fix it center) เทศกาลสงกรานต์ 2566 ในพิธีฯ มีนายณรงค์​...

การลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 , ปวช. 3 และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 ในระหว่างวันที่ 1 - 14 พฤษภาคม...

โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ

ประกาศจากงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ สมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียน ระดับ ปวช.1 ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 และนักศึกษา...