โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์

นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มอบหมาย
นางประพิศ อมรศิลสวัสดิ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน พร้อมด้วย
บุคลากรในงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และคณะครูแผนกวิชาการบัญชี สร้างอาชีพ ยาดมสมุนไพร
ณ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/photo/?fbid=510086374664249&set=pcb.508834828122737

Leave a Reply