แจ้งนัดหมาย กำหนดการนักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อรายงานตัว และมอบตัวพร้อมกับผู้ปกครอง

“ระดับ ปวช.1 ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.30 -16.00 น.”

“ระดับ ปวส.1 ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.”

ณ หน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

? ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ก่อนเข้ามอบตัว

https://drive.google.com/drive/folders/1lFo7N6hvUOx-RM2cvo3FJTs8bvglnPfI?fbclid=IwAR3L4sFDPHz1_8Oq8e1L1s_3krXUoVgXOpMzyR2p_m0TG1EuI9UQcSSiUMI

? กำหนดการมอบตัวของนักเรียน นักศึกษารอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

? เอกสารที่ใช้ในการมอบตัวของนักเรียน นักศึกษารอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

? ขั้นตอนการมอบตัวของนักเรียน นักศึกษารอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

? ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวของนักเรียน นักศึกษารอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ☺️

? ลิ้งสำหรับปริ้นแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566- 31 มีนาคม 2566 http://nwvoc.rf.gd/

? แผนผังสถานที่รับมอบตัวของนักเรียน นักศึกษารอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2566