วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน”กาบัดดี้” ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”

นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
เยี่ยมชม และให้กำลังใจ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ บุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ในการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน”กาบัดดี้” การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ซึ่งการดำเนินงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

? จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขันทั้งหมดจำนวน 46 ชนิดกีฬา และกีฬาสาธิต จำนวน 3 ชนิดกีฬา โดยสนามที่ใช้จัดการแข่งขันกีฬาฯ ประกอบด้วย
สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์, โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์, โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (ในเมืองและย่านมัทรี), มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ), อุทยานสวรรค์, บึงบอระเพ็ด, ค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์, ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 6, สนามกีฬาเทนนิส และอาคารเอนกประสงค์ อบจ.นครสวรรค์, โรงยิมโรงเรียนพยุหะพิทยาคม, โรงเรียนลาซาลโชติรวี, โรงเรียนประชานุเคราะห์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือการจัดการแข่งขันกีฬาโดยใช้สนามกีฬาของภาคเอกชน และต่างจังหวัด จำนวน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ อีสปอต, จักรยาน BMX และลู่, ฟิกเกอร์ และสปีดสเก็ตติ้ง
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เป็นสถานที่แข่งขันกีฬา “กาบัดดี้” และ “สนุกเกอร์/บิลเลียด” ซึ่งกีฬา “กาบัดดี้” แข่งขัน ณ อาคาร 10 (โรงยิม) และ กีฬา “สนุกเกอร์/บิลเลียด แข่งขัน ณ อาคารหอประชุม