ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)

?? ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ??

? เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ?

⏱กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ⏱

Leave a Reply