การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม

ประกาศจากงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่องการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมสำหรับ ปวช.3 และปวส.2 ที่ผลกิจกรรมไม่ผ่านในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หรือภาคเรียนอื่น ๆ ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2566 และให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ประกาศ

Leave a Reply