รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2565

?? ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ??

✍️เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2565✍️

(สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ประกาศหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=198494126094443&set=pcb.198498249427364

Leave a Reply