การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ (รอบปกติ) ปีการศึกษา 2566

?? ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ??

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ ปีการศึกษา 2566 ? ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 15 มีนาคม 2566 ? โดยขั้นตอนการสมัครมีดังต่อไปนี้

1. สมัครด้วยตนเอง ณ งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ (พร้อมยื่นเอกสารการสมัครเรียน)

2. สมัครแบบออนไลน์ คลิกที่ลิงก์ ??? https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : https://www.facebook.com/RegistrationNWVOC ได้ตลอดเวลา

หรือ เบอร์โทรศัพท์ : 088-5673989 (วันและเวลาราชการเท่านั้น)

Leave a Reply