ขอกราบถวายพระพร

✨ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ…

“ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม”

————————————————-

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

Leave a Reply